Remko Sp. z o.o. realizuje projekt dofinasowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1.

Tytuł Projektu: Opracowanie linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do remontu części głowicowej baterii koksowniczych.

Główny cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych, a następnie przygotowanie do uruchomienia produkcji innowacyjnych materiałów ogniotrwałych dla rekonstrukcji (odbudowy) obmurza komór koksowniczych oraz poszerzenia zakresu świadczonych usług o prowadzenie takiej rekonstrukcji.

Planowane efekty: Rezultatem całego projektu będzie technologia prowadzenia rekonstrukcji elementów pieców koksowniczych, wykorzystująca materiały ogniotrwałe wykonane na bazie krzemionki (topionej) amorficznej.

Wartość Projektu:     5 786 946,19 PLN

Dofinansowanie UE: 4 274 990,98 PLN

O firmie

Prolog działalności Firmy Remko Sp. z.o.o., ulokowanej obecnie w Katowicach przypada na rok 2010. Od początku swego funkcjonowania Spółka kształtowała rynek świadczonych usług skupiając się w głównej mierze na budowie nowych oraz remontach i modernizacjach istniejących zakładów koksowniczych. Stopniowo wachlarz naszej aktywności zaczął się powiększać, utrwalając naszą pozycję w dziedzinie budowy i remontów obiektów przemysłowych, w tym głównie pieców dla przemysłu hutniczego, cementowego i szklarskiego.

Filarem naszej działalności jest również dostawa i sprzedaż materiałów ogniotrwałych, wykorzystywanych w koksownictwie, metalurgii i innych specjalistycznych branżach produkcyjnych. W roku 2017 otrzymaliśmy dotację z Funduszów Unii Europejskiej na: „Opracowanie linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do remontu części głowicowej baterii koksowniczych”, co świadczy o naszym doświadczeniu nie tylko w procesach wykonawstwa inwestycyjnego, ale również w procesach badawczych tyczących nowych technologii.

Reprezentujemy jako wyłączny przedstawiciel na kraje Unii Europejskiej Przedsiębiorstwo Naukowo-Wdrożeniowe „MAK” z Ukrainy, z ogromnym powodzeniem wdrażając ich unikalną technologię spawania ceramicznego, będącą niezwykle konkurencyjną alternatywą dla murarskich prac naprawczych pieców wielkoprzemysłowych i baterii koksowniczych. Jesteśmy również ekskluzywnym partnerem chińskiego producenta materiałów ogniotrwałych na terenie Unii Europejskiej, posiadając upoważnienie na dostarczaniu całego asortymentu produktów wytwarzanych w jego zakładach, a będącego obecnie liderem dostaw materiałów na bazie szamotu i krzemionki amorficznej. Nasi partnerzy słyną z przestrzegania najwyższych parametrów jakości towarów i procesów ich wytwarzania.

Nasze prace

Usługi

Firma w zakresie swoich usług proponuje:


- Realizację wielozakresowych inwestycji przemysłowych - inwestycje pod klucz od fazy projektowania do ostatecznego odbioru.
- Budowę baterii koksowniczych.
- Rozgrzewanie, rozruch oraz nadzór techniczny.
- Wykonywanie prac budowlano-montażowych o różnym stopniu złożoności.
- Montaż, rozruch maszyn koksowniczych, pieców wielkoprzemysłowych wraz z nadzorem technicznym.
- Montaż oraz rozruch osprzętu technologicznego baterii koksowniczych, pieców wielkoprzemysłowych przemysłu hutniczego, cementowego i szklarskiego.
- Murowanie specjalistycznych wymurówek i obmurzy.
- Dostarczanie wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń potrzebnych do budowy baterii koksowniczych i pieców wielkoprzemysłowych.
- Dostawę specjalistycznej ceramiki ogniotrwałej.
-Remonty gorące.
- Spawanie ceramiczne wraz z dostawą mieszanki do spawania, a także niezbędnym sprzętem i nadzorem.
W zakresie projektowania ściśle współpracujemy z Firmą GIPROKOKS EUROPE Sp. z o.o.

Inwestycje przemysłowe

inwestycje pod klucz od fazy projektowania do ostatecznego odbioru. W zakresie projektowania ściśle współpracujemy z GIPROKOKS POLSKA Sp. z o.o

Prace budowlano-montażowe

Montaż, rozruch maszyn koksowniczych wraz z nadzorem technicznym.

Dostawy ceramiki ogniotrwałej

Dostarczanie wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń potrzebnych do budowy baterii koksowniczych.

Aktualności

Zapytanie ofertowe ZO 1.2019

Na dostawę materiałów dla wykonania kształtek głowicowych jednej ściany grzewczej, celem realizacji projektu opracowania linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materiałów…

26.02.2018

Zapytanie ofertowe ZO 1.2018 na wykonanie projektu technicznego kształtek głowicowych jednej ściany grzewczej wraz z wykonaniem form do ich odlania…

11.2017

W miesiącu listopadzie zakończyliśmy Remont średni pieca przepychowego nr 2 na ISD Huta Częstochowa. Niezwykle skomplikowane prace zakończyliśmy zgodnie z…

Kontakt

Dane teleadresowe

Tel. +48 32-733-86-60

Faks: +48 32-733-86-60

Remko Sp. z o.o.
Chorzowska 108 C
Katowice 40-101

KRS: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 0000359064
NIP: 6272700074
REGON 241579200
Kapitał zakładowy: 150 000,00PLN