O firmie

Firma REMKO Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie powstała w maju 2010 roku. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług związanych z budową nowych, remonatmi i modernizacją istniejących zakładów koksowniczych. Również ważnym elementem naszej działalności jest dostawa i sprzedaż materiałów ogniotrwałych, wykorzystywanych w koksownictwie, przemyśle metalurgicznym i szklarskim. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem Przedsiębiorstwa Naukowo-Wdrożeniowego "MAK" z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej. Jesteśmy ekskluzywnym partnerem Krasnoarmiejskiego Zakładu Materiałów Krzemionkowych oraz Krasnogorowskiego Zakładu Materiałów Ogniotrwałych na terenie Unii Europejskiej, i posiadamy upoważnienie na dostarczaniu całego asortymentu produktów wytwarzanych w zakładach.

Usługi

Firma w zakresie swoich usług proponuje:


- Realizację inwestycji przemysłowych - inwestycje pod klucz od fazy projektowania do ostatecznego odbioru.
W zakresie projektowania ściśle współpracujemy z GIPROKOKS POLSKA Sp. z o.o
- Budowę baterii koksowniczych.
- Rozgrzewanie, rozruch oraz nadzór techniczny.
- Wykonywanie prac budowlano-montażowych o różnym stopniu złożoności.
- Montaż, rozruch maszyn koksowniczych wraz z nadzorem technicznym.
- Montaż oraz rozruch osprzętu technologicznego baterii koksowniczych.
- Dostarczanie wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń potrzebnych do budowy baterii koksowniczych.
- Dostawę ceramiki ogniotrwałej.
- Remonty gorące.
- Spawanie ceramiczne wraz z dostawą mieszanki do spawania, a także potrzebnym sprzętem oraz nadzór.

Inwestycje przemysłowe

inwestycje pod klucz od fazy projektowania do ostatecznego odbioru. W zakresie projektowania ściśle współpracujemy z GIPROKOKS POLSKA Sp. z o.o

Prace budowlano-montażowe

Montaż, rozruch maszyn koksowniczych wraz z nadzorem technicznym.
Dostarczanie wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń potrzebnych do budowy baterii koksowniczych.

Dostawy ceramiki ogniotrwałej

Dostarczanie wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń potrzebnych do budowy baterii koksowniczych.

Aktualności

11.2017

W miesiącu listopadzie zakończyliśmy Remont średni pieca przepychowego nr 2 na ISD Huta Częstochowa. Niezwykle skomplikowane prace zakończyliśmy zgodnie z…

05.2017

30 maja 2017 Protokół wyboru w postępowaniu ZO 1.2017

05.2017

22 maja 2017 Zapytanie ofertowe ZO 1.2017r na wynajem przez REMKO Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (dalej:…

Kontakt

Dane teleadresowe

Tel. +48 32-733-86-60

Faks: +48 32-733-86-60

Remko Sp. z o.o.
Chorzowska 108 C
Katowice 40-101

KRS: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 0000359064
NIP: 6272700074
REGON 241579200
Kapitał zakładowy: 150 000,00PLN