Remko Sp. z o.o. realizuje projekt dofinasowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1.

Tytuł Projektu: Opracowanie linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do remontu części głowicowej baterii koksowniczych.

Główny cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych, a następnie przygotowanie do uruchomienia produkcji innowacyjnych materiałów ogniotrwałych dla rekonstrukcji (odbudowy) obmurza komór koksowniczych oraz poszerzenia zakresu świadczonych usług o prowadzenie takiej rekonstrukcji.

Planowane efekty: Rezultatem całego projektu będzie technologia prowadzenia rekonstrukcji elementów pieców koksowniczych, wykorzystująca materiały ogniotrwałe wykonane na bazie krzemionki (topionej) amorficznej.

Wartość Projektu:     5 786 946,19 PLN

Dofinansowanie UE: 4 274 990,98 PLN

O firmie

Prolog działalności Firmy Remko Sp. z.o.o., ulokowanej obecnie w Katowicach przypada na rok 2010. Od początku swego funkcjonowania Spółka kształtowała rynek świadczonych usług skupiając się w głównej mierze na budowie nowych oraz remontach i modernizacjach istniejących zakładów koksowniczych. Stopniowo wachlarz naszej aktywności zaczął się powiększać, utrwalając naszą pozycję w dziedzinie budowy i remontów obiektów przemysłowych, w tym głównie pieców dla przemysłu hutniczego, cementowego i szklarskiego.

Filarem naszej działalności jest również dostawa i sprzedaż materiałów ogniotrwałych, wykorzystywanych w koksownictwie, metalurgii i innych specjalistycznych branżach produkcyjnych. W roku 2017 otrzymaliśmy dotację z Funduszów Unii Europejskiej na: „Opracowanie linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do remontu części głowicowej baterii koksowniczych”, co świadczy o naszym doświadczeniu nie tylko w procesach wykonawstwa inwestycyjnego, ale również w procesach badawczych tyczących nowych technologii.

Reprezentujemy jako wyłączny przedstawiciel na kraje Unii Europejskiej Przedsiębiorstwo Naukowo-Wdrożeniowe „MAK” z Ukrainy, z ogromnym powodzeniem wdrażając ich unikalną technologię spawania ceramicznego, będącą niezwykle konkurencyjną alternatywą dla murarskich prac naprawczych pieców wielkoprzemysłowych i baterii koksowniczych. Jesteśmy również ekskluzywnym partnerem chińskiego producenta materiałów ogniotrwałych na terenie Unii Europejskiej, posiadając upoważnienie na dostarczaniu całego asortymentu produktów wytwarzanych w jego zakładach, a będącego obecnie liderem dostaw materiałów na bazie szamotu i krzemionki amorficznej. Nasi partnerzy słyną z przestrzegania najwyższych parametrów jakości towarów i procesów ich wytwarzania.

Nasze prace

Usługi

Firma w zakresie swoich usług proponuje:


- Realizację wielozakresowych inwestycji przemysłowych - inwestycje pod klucz od fazy projektowania do ostatecznego odbioru.
- Budowę baterii koksowniczych.
- Rozgrzewanie, rozruch oraz nadzór techniczny.
- Wykonywanie prac budowlano-montażowych o różnym stopniu złożoności.
- Montaż, rozruch maszyn koksowniczych, pieców wielkoprzemysłowych wraz z nadzorem technicznym.
- Montaż oraz rozruch osprzętu technologicznego baterii koksowniczych, pieców wielkoprzemysłowych przemysłu hutniczego, cementowego i szklarskiego.
- Murowanie specjalistycznych wymurówek i obmurzy.
- Dostarczanie wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń potrzebnych do budowy baterii koksowniczych i pieców wielkoprzemysłowych.
- Dostawę specjalistycznej ceramiki ogniotrwałej.
-Remonty gorące.
- Spawanie ceramiczne wraz z dostawą mieszanki do spawania, a także niezbędnym sprzętem i nadzorem.
W zakresie projektowania ściśle współpracujemy z Firmą GIPROKOKS EUROPE Sp. z o.o.

Inwestycje przemysłowe

inwestycje pod klucz od fazy projektowania do ostatecznego odbioru. W zakresie projektowania ściśle współpracujemy z GIPROKOKS POLSKA Sp. z o.o

Prace budowlano-montażowe

Montaż, rozruch maszyn koksowniczych wraz z nadzorem technicznym.

Dostawy ceramiki ogniotrwałej

Dostarczanie wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń potrzebnych do budowy baterii koksowniczych.

Aktualności

26.02.2018

Zapytanie ofertowe ZO 1.2018 na wykonanie projektu technicznego kształtek głowicowych jednej ściany grzewczej wraz z wykonaniem form do ich odlania…

11.2017

W miesiącu listopadzie zakończyliśmy Remont średni pieca przepychowego nr 2 na ISD Huta Częstochowa. Niezwykle skomplikowane prace zakończyliśmy zgodnie z…

05.2017

30 maja 2017 Protokół wyboru w postępowaniu ZO 1.2017

Kontakt

Dane teleadresowe

Tel. +48 32-733-86-60

Faks: +48 32-733-86-60

Remko Sp. z o.o.
Chorzowska 108 C
Katowice 40-101

KRS: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 0000359064
NIP: 6272700074
REGON 241579200
Kapitał zakładowy: 150 000,00PLN