01.2011

W styczniu 2011 podpisano umowę na dostawę materiałów niezbędnych do wykoniania napraw wymurówki komór koksowniczych na gorąco, technologią spawania ceramicznego w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o., oraz nadzór nad jakością wykonania w/w robót.