02.2011

W lutym 2011 podpisano umowę na dostawę materiałów niezbędnych do wykonania napraw wymurówki komór koksowniczych na gorąco technologią spawania ceramicznego w Arcelormittal Poland S.A. o./ Zdzieszowice, oraz nadzór nad jakością wykonania w/w robót.