11.2015

Zapytanie ofertowe na zakup przez REMKO Sp. z o. o. usług prowadzenia prac badawczych oraz rozwojowych związanych z wypracowaniem know-how bloków do remontu części głowicowej baterii koksowniczych z materiałów ogniotrwałych zawierających krzemionkę amorficzną.