Home

świadczenie usług związanych
z budową nowych, remontami
i modernizacją istniejących

zakładów 
koksowniczych
STRONA GŁÓWNA
O FIRMIE
USŁUGI
Nasze prace
AKTUALNOŚCI
KONTAKT

O FIRMIE

Prolog działalności Firmy Remko Sp. z.o.o., ulokowanej obecnie w Katowicach przypada na rok 2010. Od początku swego funkcjonowania Spółka kształtowała rynek świadczonych usług skupiając się w głównej mierze na budowie nowych oraz remontach i modernizacjach istniejących zakładów koksowniczych. 

Stopniowo wachlarz naszej aktywności zaczął się powiększać, utrwalając naszą pozycję w dziedzinie budowy i remontów obiektów przemysłowych, w tym głównie pieców dla przemysłu hutniczego, cementowego i szklarskiego.

USŁUGI

Firma w zakresie swoich usług proponuje:

prace

Rzeczywiste projekty

News

Aktualności

Zapytanie ofertowe ZO 1.2019

Na dostawę materiałów dla wykonania kształtek głowicowych jednej ściany grzewczej, celem realizacji projektu opracowania linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materiałów…

26.02.2018

Na wykonanie projektu technicznego kształtek głowicowych jednej ściany grzewczej wraz z wykonaniem form do ich odlania w celu realizacji projektu…

KONTAKT

DANE TELEADRESOWE

Remko Sp. z o.o.

Chorzowska 108 C Katowice 40-101

office@remko.net.pl

Tel. +48 32-733-86-60
Faks: +48 32-733-86-60

KRS: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 0000359064
NIP: 6272700074
REGON 241579200
Kapitał zakładowy: 150 000,00PLN