26.02.2018

Na wykonanie projektu technicznego kształtek głowicowych jednej ściany grzewczej wraz z wykonaniem form do ich odlania w celu realizacji projektu opracowania linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do remontu części głowicowej bateriikoksowniczych w ramach realizacji projektu nr POIR 01.01.01-00-0294/16 pod nazwą ”Opracowanie linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do remontu części głowicowej baterii koksowniczych”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Konkurs 1/1.1.1/2016) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *