Zapytanie ofertowe ZO 1.2019

Na dostawę materiałów dla wykonania kształtek głowicowych jednej ściany grzewczej, celem realizacji projektu opracowania linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do remontu części głowicowej baterii koksowniczych w ramach realizacji projektu nr POIR 01.01.01-00-0294/16 pod nazwą ?Opracowanie linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do remontu części głowicowej baterii koksowniczych?, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 ?Projekty B+R przedsiębiorstw?, Poddziałanie 1.1.1 ?Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa? (Konkurs 1/1.1.1/2016) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *